ZKS Lampart

W związku ze zmianami organizacyjnymi zaproponowanymi przez członków LKS Potok, został ogłoszony konkurs na nazwę nowego klubu.
Wygrała nazwa Zabierzowski Klub Sportowy “Lampart” (w skrócie ZKS “Lampart”), zaproponowana przez p. Marcina Calika.
W dniu 14 lipca odbyło się spotkanie założycielskie nowego klubu sportowego. Walne zgromadzenie członków przyjęło zaproponowaną nazwę oraz uchwaliło statut nowego klubu.