Konto i płatności

Miesięczna składka członkowska wynosi 80 zł.

Jest to możliwe dzięki wsparciu Gminy Zabierzów oraz temu że jesteśmy organizacją non-profit.

Opłaty należy dokonywać do 10 dnia danego miesiąca do na konto Stowarzyszenia.

Nr konta:

Stowarzyszenie Sportowe LKS POTOK Więckowice
88 8591 0007 0030 0003 9954 0001

W tytule wpłaty prosimy podawać nazwisko i cel
(np. Kowalski, składka członkowska za wrzesień 2019)